(1)
Kvistad, A. H.; Otnes, H. Mottakerinstansen I Skoleskriving – En Studie Av Skriveoppgaver Fra Normprosjektet. NJLR 2019, 5.