(1)
Liberg, C.; Nordlund, A. Lärares Samtal Om Elevers Skrivande Av berättande Texter I Tidiga skolår. NJLR 2019, 5.