(1)
Kvåle, G. Er Det Riktige Det Viktige? Literacy-Syn Og Kvalitetstrekk I Kommersielle Abc-Apper for norskspråklige førskolebarn. NJLR 2020, 6.