(1)
Hoel, T.; Håland, A. Leseopplæring I Norskfagets begynneropplæring Med Fokus På Fagspesifikk Lesekompetanse. NJLR 2016, 2.