(1)
Håland, A.; Hoel, T. Leseopplæring I Norskfagets begynneropplæring Med Fokus På Fagspesifikk Lesekompetanse. NJLR 2016, 2.