(1)
Skaftun, A. Rom for Muntlighet? SprÄklig Tenking Og Tekstsamtaler I Norskfagets Literacy. NJLR 2020, 6.