(1)
Tjernberg, C.; Forsling, K.; Roos, C. Design för Multimodal Och Kreativ Skrivundervisning I Tidiga skolår – Lärare Reflekterar I Fokusgruppsamtal. NJLR 2020, 6.