(1)
Breivega, K. M. R.; Myklebust, H. Refleksjonsloggar I KRLE-Faget. Ein Studie Av Reflekterande Skriving På Niande Steget . NJLR 2020, 6.