(1)
Lorentzen, V.; Igland, M.-A.; Solheim, R. Skriving I Naturfag: En Analyse Av Nettbaserte Undervisningsressurser Fra to Nasjonale Sentre. NJLR 2021, 6.