(1)
Tengberg, M.; Skar, G. Samstämmighet I lärares bedömning Av Nationella Prov I läsförståelse. NJLR 2016, 2.