(1)
Norberg, A.-M.; Hjalmarsson, A. Budskap Bortom Raderna – En modersmålslärares stöttning Av Yngre Elevers Tolkande läsning Av skönlitteratur. NJLR 2022, 8.