(1)
Brante, E. W.; Stang Lund, E. Undervisning I En Sammansatt textvärld: En Intervjustudie Med Svenska Och Norska gymnasielärare Om Undervisning I Kritisk läsning Och Kritisk värdering Av källinformation. NJLR 2017, 3.