(1)
Hofslundsengen, H.; Bøyum, S.; Haukedal, K. S. Dialogisk Lesing Som Metode I Barnehagen for å Styrke Barns språkferdigheter På andrespråket. NJLR 2017, 3.