(1)
Magnusson, J. Det Diskursiva Skrivandets Funktion - En läromedelsanalys. NJLR 2018, 4.