Arntzen, R., Andreassen, U. R., Karlsen, J., & Kvifte, B. H. (2019). Teststrategier og testmotivasjon: Fire niendeklassingers erfaringer med nasjonal prøve i lesing. Nordic Journal of Literacy Research, 5(2). https://doi.org/10.23865/njlr.v5.1411