Tengberg, M. (2019). Textanvändning och texttolkning i svenskundervisningen på högstadiet. Nordic Journal of Literacy Research, 5(1). https://doi.org/10.23865/njlr.v5.1488