Skaug, S., & Blikstad-Balas, M. (2019). Hele tekster versus utdrag – hvilke tekster velger norsklærerne?. Nordic Journal of Literacy Research, 5(1). https://doi.org/10.23865/njlr.v5.1566