Kvåle, G. (2020). Er det riktige det viktige? Literacy-syn og kvalitetstrekk i kommersielle abc-apper for norskspråklige førskolebarn. Nordic Journal of Literacy Research, 6(1). https://doi.org/10.23865/njlr.v6.1746