Wallner, L. (2020). ”Hårt arbete har gjort mig till den jag är”– pengar och moraliskt värde som pedagogiska aspekter i två Kalle Anka-album. Nordic Journal of Literacy Research, 6(2). https://doi.org/10.23865/njlr.v6.1820