Troelsen, S. (2020). At håndtere flertydighed under pres – elevskriveres tekstnormer og skriverselv ved folkeskolens afgangseksamen i skriftlig fremstilling. Nordic Journal of Literacy Research, 6(1). https://doi.org/10.23865/njlr.v6.1853