Skaftun, A. (2020). Rom for muntlighet? SprÄklig tenking og tekstsamtaler i norskfagets literacy. Nordic Journal of Literacy Research, 6(1). https://doi.org/10.23865/njlr.v6.2022