Breivega, K. M. R., & Myklebust, H. (2020). Refleksjonsloggar i KRLE-faget. Ein studie av reflekterande skriving på niande steget . Nordic Journal of Literacy Research, 6(1). Retrieved from https://nordicliteracy.net/index.php/njlr/article/view/2050