Michelsen, M. (2020). Barns tekstproduksjon på Snapchat: Multimodale svar på kommunikative forventninger og fiksjonalisering av det hverdagslige . Nordic Journal of Literacy Research, 6(3). https://doi.org/10.23865/njlr.v6.2059