Lorentzen, V., Igland, M.-A., & Solheim, R. (2021). Skriving i naturfag: En analyse av nettbaserte undervisningsressurser fra to nasjonale sentre. Nordic Journal of Literacy Research, 6(4). https://doi.org/10.23865/njlr.v6.2072