Myklebust, T., & Fretland, J. O. (2020). Kan førekomsten av nokre spesielle feiltypar predikere den samla førekomsten av rettskrivnings- og bøyningsavvik i nynorsktekstar? Ein statistisk analyse. Nordic Journal of Literacy Research, 6(4). https://doi.org/10.23865/njlr.v6.2080