Juuhl, G. K. (2020). Hjartemaskiner og husnummer. Femåringars eigeninitierte tekstar – bruk og retorisitet. Nordic Journal of Literacy Research, 6(3). https://doi.org/10.23865/njlr.v6.2085