Juuhl, G. K., & Michelsen, M. (2020). Forsking på barn og ungdoms tekstar og tekstpraksisar på fritida, med eit nordisk fokus. Nordic Journal of Literacy Research, 6(3). https://doi.org/10.23865/njlr.v6.2093