Kløve Juuhl, G., & Michelsen, M. (2020). Leiar: Barn og unges fritidstekstar og -tekstpraksisar. Nordic Journal of Literacy Research, 6(3). https://doi.org/10.23865/njlr.v6.2646