Norberg, A.-M., & Hjalmarsson, A. (2022). Budskap bortom raderna – en modersmålslärares stöttning av yngre elevers tolkande läsning av skönlitteratur. Nordic Journal of Literacy Research, 8(1). https://doi.org/10.23865/njlr.v8.3212