Palm, C. (2023). Diskurser om skrivande i styrdokument för svenska som andraspråk på grundläggande och gymnasial nivå inom vuxenutbildning. Nordic Journal of Literacy Research, 9(1), 21–38. https://doi.org/10.23865/njlr.v9.3529