Munch, C. B. Ø., Semundseth, M., & Hopperstad, M. H. (2022). Barnehagens garderobe som et semiotisk landskap – og et sted for barns literacy?. Nordic Journal of Literacy Research, 8(2). https://doi.org/10.23865/njlr.v8.3841