Hofslundsengen, H., Bøyum, S., & Haukedal, K. S. (2017). Dialogisk lesing som metode i barnehagen for å styrke barns språkferdigheter på andrespråket. Nordic Journal of Literacy Research, 3(2). https://doi.org/10.23865/njlr.v3.724