BUEIE, A. A. Bedre revisjonskompetanse gjennom eksplisitt opplæring i revisjonsstrategier?. Nordic Journal of Literacy Research, v. 5, n. 2, 1 Nov. 2019.