ARNTZEN, R.; ANDREASSEN, U. R.; KARLSEN, J.; KVIFTE, B. H. Teststrategier og testmotivasjon: Fire niendeklassingers erfaringer med nasjonal prøve i lesing. Nordic Journal of Literacy Research, v. 5, n. 2, 22 Nov. 2019.