TENGBERG, M. Textanvändning och texttolkning i svenskundervisningen på högstadiet. Nordic Journal of Literacy Research, v. 5, n. 1, 21 May 2019.