SKAUG, S.; BLIKSTAD-BALAS, M. Hele tekster versus utdrag – hvilke tekster velger norsklærerne?. Nordic Journal of Literacy Research, v. 5, n. 1, 5 Jul. 2019.