KVISTAD, A. H.; OTNES, H. Mottakerinstansen i skoleskriving – En studie av skriveoppgaver fra Normprosjektet. Nordic Journal of Literacy Research, v. 5, n. 2, 28 Nov. 2019.