LIBERG, C.; NORDLUND, A. Lärares samtal om elevers skrivande av berättande texter i tidiga skolår. Nordic Journal of Literacy Research, v. 5, n. 2, 19 Dec. 2019.