KVÅLE, G. Er det riktige det viktige? Literacy-syn og kvalitetstrekk i kommersielle abc-apper for norskspråklige førskolebarn. Nordic Journal of Literacy Research, v. 6, n. 1, 24 Feb. 2020.