BUEIE, A. A. Nyttige og mindre nyttige lærerkommentarer – slik elevene ser det. Nordic Journal of Literacy Research, v. 2, n. 1, 10 Jun. 2016.