HOEL, T.; HÅLAND, A. Leseopplæring i norskfagets begynneropplæring med fokus på fagspesifikk lesekompetanse. Nordic Journal of Literacy Research, v. 2, n. 1, 5 Apr. 2016.