VUORENPÄÄ, S.; DUEK, S.; ZETTERHOLM, E. Kartläggning av en nyanländ elevs litteracitet i Sverige. Nordic Journal of Literacy Research, v. 5, n. 3, 10 Dec. 2019.