SKAFTUN, A. Rom for muntlighet? SprÄklig tenking og tekstsamtaler i norskfagets literacy. Nordic Journal of Literacy Research, v. 6, n. 1, 6 Jul. 2020.