RANDAHL, A.-C.; PERNILLA ANDERSSON VARGA. Kollegiala samtal som kontext för utveckling av lärares literacyförståelse. Nordic Journal of Literacy Research, v. 6, n. 4, 4 Jan. 2021.