TJERNBERG, C.; FORSLING, K.; ROOS, C. Design för multimodal och kreativ skrivundervisning i tidiga skolår – Lärare reflekterar i fokusgruppsamtal. Nordic Journal of Literacy Research, v. 6, n. 1, 1 Jul. 2020.