TJERNBERG, C.; FORSLING, K.; ROOS, C. Design för multimodal och kreativ skrivundervisning i tidiga skolår – Lärare reflekterar i fokusgruppsamtal. Nordic Journal of Literacy Research, [S. l.], v. 6, n. 1, 2020. DOI: 10.23865/njlr.v6.2044. Disponível em: https://nordicliteracy.net/index.php/njlr/article/view/2044. Acesso em: 4 jun. 2023.