BREIVEGA, K. M. R.; MYKLEBUST, H. Refleksjonsloggar i KRLE-faget. Ein studie av reflekterande skriving på niande steget . Nordic Journal of Literacy Research, v. 6, n. 1, 15 May 2020.