MICHELSEN, M. Barns tekstproduksjon på Snapchat: Multimodale svar på kommunikative forventninger og fiksjonalisering av det hverdagslige . Nordic Journal of Literacy Research, v. 6, n. 3, 9 Dec. 2020.