LORENTZEN, V.; IGLAND, M.-A.; SOLHEIM, R. Skriving i naturfag: En analyse av nettbaserte undervisningsressurser fra to nasjonale sentre. Nordic Journal of Literacy Research, v. 6, n. 4, 4 Jan. 2021.