MYKLEBUST, T.; FRETLAND, J. O. Kan førekomsten av nokre spesielle feiltypar predikere den samla førekomsten av rettskrivnings- og bøyningsavvik i nynorsktekstar? Ein statistisk analyse. Nordic Journal of Literacy Research, v. 6, n. 4, 14 Dec. 2020.